ттс чекмедже

Основни системи кукли в кукления театър

„Каша за душата или Коледното джудже в бакалницата“ – естрадни кукли

„ Пожелавам пословичното тудолюбие

на кукловодите винаги да е съпроводено

от чудоейната детска фантазия,

човеклюбието и въображението на твореца художник.“

Проф. Христо Руков

 „Куклено изкуство“ – Юбилеен сборник НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

Няколко думи за кукления театър:

Куклен театър според тълковния речник е театърът, в който действащите лица са кукли, вместо живи актьори – марионетен театър. В действителност кукленият театър е много повече, защото куклата е много повече от просто наподобяваща живия актьор материя: куклата е символ, куклата е знак, куклата е произведение на изкуството сама по себе си. Съвременният куклен театър се развива изключително в тази посока, като художнически театър на въображението и символа. Символът, който открива тайните на несъзнаваното, води до скритата същност на действието, отваря съзнанието за непознатото и безкрайното.

„Малко е да кажем, че живеем в свят на символи, един свят на символи живее в нас.“ „Речник на символите“ Жан Шевалие и Ален Геербрант

„Всички творци в кукленото изкуство имат една съществена прилика – неудовлетвореност от постигнатото и желание за търсене на непознатото и новото.“ Доц. Дойчина Синигерска „Куклено изкуство“

Кеке от „Голямото жабешко пътешествие“ – мека естрадна кукла

Основни системи кукли:

„Във възпитателния процес се обръща подчертано внимание на един факт – актьорът в кукления театър създава сценичния образ, като се съобразява предимно с възможностите на куклата, на конкретната кукла – с нейните пропорции, с нейния стил.“ Доц. Дойчина Синигерска „Куклено изкуство“

Съществува категоризиране на куклите за куклен театър в няколко системи спрямо различният им начин на водене, както биха се изразили професионалистите, или по-непрофесионално казано спрямо това как и къде актьорът държи куклата, за да и вдъхне живот. Тук ще се опитам да изброя някои от основните системи кукли и да обясня в най-общи линии принципите на използването им в кукления театър. Важно е въпреки всичко уточнението на доц. Синигерска, че въпреки систематизирането, въпреки съществуващите общи принципи всяка кукла си е индивидуална вселена. Тя има свои собствени възможности, свое собствено лице (или може дори да няма лице) и когато актьорът вземе в ръце своята нова кукла той започва също като нея и заедно с нея да се учи от самото начало, като новородено – да води, да сяда, да пада, да става, да говори, да се смее… да живее!

„Педагогическата работа се стреми да развие такъв особен начин на мислене на бъдещия актьор, който да гарантира специално отношение към куклата, чието оживяване е съществена част в създаването на сценичния образ.“

Това специално отношение е всъщност способността на кукления актьор да одухотворява неживата материя. Всеки актьор възпитал в себе си отношение, въображение и сръчност е способен да преобрази всеки предмет в кукла за куклен театър. По този начин възникват Импровизираните кукли. Това са кукли, които пред очите на зрителя се превръщат от обикновени предмети в живи кукли за куклен театър. Подобни на тях, но с разликата, че са предварително подготвени за театрално представление са Куклите от импровизирани материали. С навлизането на предметите в театъра се появява едно изцяло ново направление в театъра – театър на предмета (обекта).

Пример за кукла от импровизирани материали
Оскар Шлемер – Балетът на Баухаус, който поставя ново начало в съвременните изкуства.
Oskar Schlemmer – Das triadische Ballett

Класическа система за куклен театър на параван са Петрушките (ръкавичните кукли). При тях ръката на актьора влиза в тялото на куклата сякаш влиза в ръкавица, от където идва и името им. Тетзи кукли нямат крака, ръчичките им се водят от кутрето и палеца на актьора, а главата от показалеца. Тези кукли не са много сръчни, грациозни или изискани. По-скоро са тромави, ярки и поради това изключително забавни. Често се използват различни животни в тази система, разказват се басни или приказки с животни.

Тук при петрушките понякога се наблюдава привнасянето на една друга разновидност от системите за водене, а именно Мимическите кукли. При мимическите кукли ръката влиза в лицето на геройчето. Това позволява то да прави различни мимики с лицето си. Много от Мъпетите са направени по подобен начин.

Мъпетите

Друга системакукли за параван са Явайките. Тяхното наименование произлиза от о. Ява, където този вид кукли е силно разпространен. Специфичното за явайките е, че имат на водач от долната страна на главата, а ръката на актьора във своята дължина се яваява тяото на куклата. Ръцете на куклата са закъчени на щеки, които актьорът държи в свободната си ръка. Този вид кукли имат широки и „изискани“ жестове на ръцете, изглеждат далеч по-благородни от по-малките си събратя петушките и това е причината по-често в сюжетите, които изпълняват да се срещат принцове, принцеси, вещици и магии…

Тяхна разновидност са Маняйките, където ръцете поставени на водачи щеки са заменени с живи ръце на актьор, облечени в ръкавици.

Класически явайки от остров Ява

Макар и много различни от до тук изброените кукли на параван Марионетките в началото на своето съществуане също са били кукли, които са криели актьора зад параван. Марионетките са система кукли, която е дала едно от имената на кукления театър – марионетен театър. В класическия си вид те са една от най-старите системи кукли. Марионетките са куклите на конци. Колкото повече конци има една кукла, толкова по-сложен е водачът й. Водач се нарича всяко специално поставено приспособление в куклата, за което актьора я държи, в случая водача води конците, които водят куклата…

Видео описващо процеса на изработване и игра с марионетки

Естрадната кукла е широко застъпена в съвременния куклен театър. Най-просто казано, естрадната кукла е кукла за маса. При нея често се наблюдава смесване на различни системи. Една естрадна кукла може да бъде и мимическа, може да има щеки за ръцете подобно явайките, може да бъде от импровизирани материали и т.н.

Една по-специфична кукла

Съществува един специфичен вид куклен театър – театърът на сенките. Първите Кукли на сенки са се изработвали от кожа, която се е промазвала със специфични масла, за да стане прозрачна. Куклите за сенки са ажурни (имат изрязани дупки, през които да преминава светлината) и по този начин се създава силуета на изображението. В  театъра на сенки също се използват много и ръцете и телата на актьорите.

Класически театър на сенките