На какво се учим в „Чекмедже“

Posted Leave a commentPosted in ттс чекмедже

На какво се учим в „Чекмедже“ : 1. Да се движим красиво – и на сцената, и в живота.2. Да сме гъвкави – и в телата, и в умовете си.3. Да сме рефлективни – и към средата, и към ситуацията.4. Да уважаваме – и себе си, и другия.5. Да се пласираме – в пространството, и […]