ттс чекмедже

На какво се учим в „Чекмедже“

На какво се учим в "Чекмедже" :


1. Да се движим красиво – и на сцената, и в живота.
2. Да сме гъвкави – и в телата, и в умовете си.
3. Да сме рефлективни – и към средата, и към ситуацията.
4. Да уважаваме – и себе си, и другия.
5. Да се пласираме – в пространството, и сред хората.
6. Да постигаме – и когато е лесно, и когато е ужасно трудно.
7. На екипност.
8. На доверие.
9. На лоялност.
10. На партньорство.
11. На конструктивност.
12. На комуникативност.
13. На увереност.
14. На упоритост.
15. На позитивизъм.
16. На правилна самооценка.

Изкуството е нашият инструмент, чрез който всеки ден ставаме по-добри хора.