Без категорияИзвънредно положение ТТС Чекмедже

#2

Извънрено положение - задача втора:

Етюд по зададена музика

* етюд – живописно или скулптурно произведение, което служи като първоначална скица, детайл или основа за бъдеща творба (тълковен речник). На театрален език, етюд означава кратко театрално произведение, което обаче съдържа в себе си всички основни компоненти, които съдържа и цяло представление.

Всяко представление се движи по правилата на написаната от драматурга пиеса. Пиесата е литературно произведение и като такова съдържа всички елементи на художествен текст. Следователно всеки етюд също съдържа основните елементи на художествените текстове.

Елементи на художествения текст

Експозиция (Въведение) – носи информация за времето и мястото на действието, героите, техните отношения и т.н. Т. Е. публиката получава важна информация, която да я ориентира какво се случва на сцената.

Завръзка – в редица случаи е действие, събитие, сблъскване или решение за действие, което поражда сложни отношения между лицата и верига от прояви, дава тласък за развитието на конфликта. Т. Е. това е моментът, в който нещо се счупва, обърква или предизвиква голям обрат в бъдещите събития.

Кулминация – връхната точка на напрежението в едно сюжетно литературно произведение, най-силният момент в конфликта, в който антагонистичните персонажи влизат в сблъсък един с друг и една от страните, нанасяйки решителен удар, предопределя развръзката в произведението. Т. Е. това е моментът, в който публиката се е изкачила до върха на нашето произведение и след това започва да слиза от нея, моментът, в който въздуха й секва, за да започн да диша по различен начин след това.

Развръзка – разрешаване на възникнал конфликт. Тя е логически резултат от събитието и доказва по художествен начин основната идея на произведението. Т. Е. в театъра това е финала, тъй като конфликтът е основното движещо колело на сценичното действие.

Епилог – последна част от художественото произведение, отделена от развръзката с известен период от време, в която се разкрива по-нататъшната съдба на героите.   Т. Е. в театъра епилогът е много рядко срещано явление, но бях длъжна да го спомена… 😉

Други много важни термини, които ще ви помогнат да разберете и изпълните задачата по добре:

Тема и Идея –  Според  М. Горки темата е един зародиш, от който се ражда и развива идеята. А според Леон Даиел най-разпространеното понятие за идеята е, че нейната формулировка отговаря на въпроса: какво искаме да докажем с произведението.

Сюжет – система от събития в литературното произведение, която позволява да се разкрият героите и участието им във възникналите конфликти. Елементите на художествения текст са всъщност елементи на сюжета му. Т. Е. сюжетът е структурата по която се движим за да разкрием  на публиката идеята си. (за разлика от Фабулата, сюжетът не е задължително да върви по хронологичната последователност на събитията)

Конфликт – Конфликтът се изгражда от характерите, които движат събитието в литературното произведение. В театъра той е основното движещо средство. Ако няма конфликт, няма действие, няма пиеса. Ако търсим синоним в тази ситуация най-подходящата дума би била “Проблем”. Конфликтът не е задължително да  бъде с друг човек, той може да бъде и вътрешен, със ситуацията, с локацията…. С две думи на сцената никога не бива да ни е удобно!;)

Действие – В случая действие НЕ е синоним на “глагол”. Действието е провокирано от желанието на героя да намери разрешение на проблема си (конфликта). Или както казва Антон Угринов: “Кой съм аз и за какво се боря?” Действието и конфликтът са в постоянна взаимовръзка – едното провокира другото. Това “перпето мобиле” е базата на сценичната магия.

 

Вашата задача е:

“Духът на произведението на изкуството е неговата идея. Душата му е неговата атмосфера. А всичко, което се вижда и се чува, е неговото тяло.” М. Чехов

  1. Аз ви давам едно произведение на изкуството: една музика. Вие я изслушайте, помислете каква е нейната идея и атмосферата, която носи.
  2. Превърнете тази музика в част от тялото на етюд с ваша собствена идея и сюжет, които обаче да не противоречи на идеята на музиката, а да е попътна. Или с де думи: направете етюд върху тази музика, като използвате нейното настроение и смисъла, който тя носи на вас.
  3. Можете да използвате текст, танцови техники, пантомимични техники и дребен реквизит (под дребен визирам неща не по-големи от стол! 🙂 )
    NB: Давам ви два съвсем различни варианта на музика, от които да си изберете тази, която на вас ви харесва повече. Абстрахирайте се от заглавието и картинката й, това, което ви интересува е само самата музика и какво ви носи тя като усещане и атмосфера.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *